Pacjent 21

Przeszczepionych graftów: 3456

Metoda przeszczepu: FUE

Stopień w skali Norwooda: 3

 

Poniżej prezentujemy relację z zabiegu 43-letniego pacjent, w przypadku którego skoncentrowaliśmy się na poprawie ogólnego wygląd przodu głowy w połączeniu z dobrym pokryciem nowymi włosami, z naturalnie wyglądającym rezultatem końcowym – zarówno w odniesieniu do jego wieku, jak i wizerunku.

Zespół kliniki HDC pokrył łysiejący obszar tak, aby w jak najlepszy sposób połączyć przeszczepiane włosy z tymi pozostałymi na głowie. Do wykonania tego zadania potrzebowaliśmy ekstraktować 3465 graftów.

Na etapie projektowania nanieśliśmy dwie propozycje dla nowej linii włosów, po to, aby zobaczyć, która z nich będzie bardziej odpowiednia. Ostatecznie pozostaliśmy przy tej niższej.

Prezentujemy ten przypadek w formie zdjęć przed, chwilę po oraz na 15 miesiący od daty zabiegu. Przedstawiamy również fotografię strefy dawczej, aby można było ocenić, w jakim jest ona stanie tuż po zakończonej procedurze w Klinice HDC.

Więcej informacji, komentarzy oraz fotografii prezentujących efekt końcowy po zabiegu znaleźć można pod poniższym linkiem:

http://www.hairrestorationnetwork.com/eve/showthread.php?p=2499046#post2499046

 

1 - Przed zabiegiem przód 2 - Przed zabiegiem prawa strona
3 - Przed zabiegiem lewa strona 4 - Przed zabiegiem naniesienie linii
5 - Chwilę po zabiegu 6 - Chwilę po zabiegu liczba graftów
7 - Chwilę po zabiegu lewa strona 8 - Chwilę po zabiegu donor
9 - 15 miesięcy po zabiegu przód 10 - 15 miesięcy po zabiegu prawa strona
11 - 15 miesięcy po zabiegu lewa strona 12 - 15 miesięcy po zabiegu korona