Czy dostanę gwarancję na mój przeszczep włosów?

Nasi pacjenci zadają to pytanie bardzo często. Można na nie odpowiedzieć w różnoraki sposób. Poprawnych odpowiedzi jest natomiast niewiele, ale powinny one przede wszystkim chronić interesy pacjenta.

Należy podkreślić, że przeszczep włosów jest zabiegiem chirurgii kosmetycznej i nie można zapewnić pacjenta, że ostateczny rezultat będzie dokładnie odzwierciedlał jego pragnienia. Oczekiwania pacjenta to bardzo ważne zagadnienie, które w wielu przypadkach opiera się na nierealistycznych przesłankach i prowadzi do nie zrozumienia się z tym co proponuje lub na co zgadza się przez zabiegiem chirurg. Tak więc, pamiętajmy o tym, aby w sposób jak najbardziej obiektywny podchodzić do wyniku, jaki ma nam zapewnić przeszczep włosów.

Warunkiem koniecznym jest fakt posiadania przez klinikę nienagannej i udokumentowanej wieloma przykładami historii udanych procedur transplantacji włosów, które charakteryzują się naturalnym wyglądem oraz odpowiednią gęstością. Dzięki temu pacjent może być nieomal pewien, że rezultat końcowy jego przeszczepu będzie także udany. Jedynym sposobem zwiększenia obiektywności w ocenie wyniku zabiegu jest uzyskanie od kliniki gwarancji odrostu przeszczepionych mieszków włosowych.

Cykl wzrostu włosa ludzkiego stanowi, że w fazie spoczynku (tzw. telogen) przebywa w danym momencie ok. 10% z nich. Faza ta oznacza, że brodawka włosa oddziela się całkowicie od swojego korzenia i w ostatecznie wypada. Analogicznie, ok. 10% przeszczepionych włosów przechodzi ten sam proces i podczas mierzenia ostatecznych rezultatów transplantacji nie będą one obecne. Jeżeli zatem przyjmiemy, że z różnych przyczyn kolejne 10% przeszczepionych włosów nie przyjmie się, absolutne gwarantowane przez klinikę minimum odrostu powinno wynosić co najmniej 80%.

W świetle powyższych danych można przyjąć, że każdy zabieg transplantacji włosów z odrostem powyżej 80% należy uznać za odzwierciedlający najbardziej zaawansowowany poziom wiedzy i umiejętności chirurga.

Klinika HDC daje gwarancję darmowego uzupełnienia niewyrośniętych mieszków włosowych, w przypadku gdyby odrost włosów po przeszczepie przyjął wartość niższą aniżeli 80%. Dla przykładu, jeżeli transplantacja obejmowałaby 2000 graftów, a całkowity odrost wyniósłby tylko 1200 graftów, wówczas darmowo uzupełnimy mieszki włosowe w ilości do 80% z 2000, a więc 400 graftów. Aby pomiar był obiektywny, odbywa się przy pomocy aparatu mikroskopowego.

Jest to jednak sytuacja mało prawdopodobna i w historii działalności Kliniki HDC nigdy się nie wydarzyła.

Gwarancja zaczyna obowiązywać 12 miesięcy licząc od dnia, w którym zabieg został przeprowadzony i jej ważność opiewa na dwa lata. Oznacza to, iż ocena oraz uzupełnienie darmowymi graftami powinny zostać wykonane w przeciągu od 12 do 36 miesięcy od daty zabiegu.

Dzięki temu pacjenci Kliniki HDC będą mogli pochwalić się co najmniej 80% odrostem po przeszczepie w celu uzyskania naturalnej linii włosów, prawidłowego rozmieszczenia graftów na obszarze biorczym, zachowania odpowiedniego kąta pod jakim umiejscawiane są grafty pod skórą głowy, a także w celu uzyskania możliwie najbardziej naturalnego rezultatu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji przywracania włosów w Klinice HDC, wypełnij formularz konsultacyjny online.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *